vContainer Registry

VNG Cloud xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ mới thuộc hệ sinh thái VNG Cloud - Container Registry! Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, Container Registry cung cấp một cổng web thân thiện với người dùng và tích hợp mượt mà với các dịch vụ đám mây nội bộ khác, giúp bạn quản lý và triển khai ứng dụng container của mình một cách dễ dàng.

Tính năng quan trọng

  • Cổng Web Thân Thiện: Giao diện đơn giản và trực quan để dễ dàng điều hướng và quản lý các container image.

  • Tích hợp Mượt Mà: Tích hợp mượt mà với các dịch vụ đám mây nội bộ khác, cho phép triển khai các container image một cách dễ dàng.

  • Quyền Hạn IAM: Dễ dàng thiết lập quyền hạn và kiểm soát truy cập bằng cách sử dụng VNGCloud IAM (Quản lý Danh tính và Truy cập), đảm bảo truy cập an toàn và được kiểm soát vào container image của người dùng.

Lợi ích mà Container Registry mang lại:

  • Tăng Hiệu Suất: Đơn giản hóa quy trình quản lý và triển khai container image, giảm bớt sự phức tạp.

  • Luồng Làm việc Mượt Mà: Tích hợp triển khai container một cách mượt mà vào hạ tầng đám mây hiện tại của bạn.

  • Tăng Cường Bảo Mật: Kiểm soát truy cập vào container image của bạn một cách hiệu quả thông qua quyền hạn IAM.

Bắt đầu như thế nào:

  • Truy cập Cổng Web: Đơn giản đăng nhập vào tài khoản VNG Cloud của bạn và điều hướng đến phần Container Registry để bắt đầu tại https://vcr.console.vngcloud.vn/

  • Khám phá Dịch Vụ: Khám phá Container Registry với việc khởi tạo Repository để chứa các container image, sau đó khởi tạo các Repository User để Push/Pull các image để quản lý tại Repository.

  • Thiết lập Quyền Hạn: Cấu hình quyền hạn được điều khiển bằng IAM để quản lý truy cập và bảo mật một cách hiệu quả.

Bài viết liên quan

Last updated