Chuyển đổi các link HTTP sang HTTPS trong source code

Hỗ trợ đổi các link HTTP sang HTTPS trong source code: Hệ thống sẽ tự động nhận diện các nguồn http trong source code để chuyển thành HTTPS trước khi chuyển dữ liệu đến người dùng. Khách hàng có thể tùy chọn tính năng này khi khởi tạo CDN hoặc khi chỉnh sửa CDN đã tạo.

(8): Nếu website của bạn đang sử dụng giao thức HTTP và trong quá trình chuyển đổi sang HTTPS, trình duyệt sẽ cảnh báo khi trong website còn chứa các link HTTP. Tùy chọn này sẽ giúp thay thế tự động toàn bộ link HTTP thành HTTPS.

Last updated