vBackup

vBackup là dịch vụ sao lưu toàn phần của VNG Cloud giúp bảo vệ dữ liệu của bạn, cho phép tự động hoá sao lưu ổ đĩa trên máy chủ ảo và lưu trữ chúng trên môi trường điện toán đám mây. Khi sử dụng vBackup, bạn có thể định cấu hình tập trung các chính sách sao lưu và giám sát hoạt động sao lưu cho tài nguyên VNG Cloud bao gồm việc tạo các bản sao lưu tự động hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Mỗi bản sao lưu là một ảnh chụp nhanh dựa trên tệp đầy đủ về ổ đĩa của bạn được thực hiện trong khung thời gian đã lên lịch ưa thích dựa trên các chính sách của bạn trong khi máy chủ ảo vẫn đang chạy. Điều này có nghĩa là dịch vụ Sao lưu không gây gián đoạn và cung cấp cho bạn một số tùy chọn khôi phục hoàn chỉnh. vBackup tự động hóa và hợp nhất các tác vụ sao lưu từng dịch vụ đã thực hiện trước đó, loại bỏ nhu cầu tạo tập lệnh tùy chỉnh và quy trình thủ công tốn nhiều thời gian, cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về sao lưu theo quy định và kinh doanh của mình.

Chức năng chính

Dịch vụ vBackup cung cấp cho bạn các chức năng chính bao gồm:

  • Backup: Tạo bản sao lưu cho các ổ đĩa trên máy chủ ảo của bạn

  • Restore: Thực hiện khôi phục từ file backup của máy chủ ảo lên một máy chủ mới tại thời điểm tạo file backup

Last updated