Cách thay đổi User Status

Đối với các Repository User cần tạm khóa (thay vì xóa hẳn), và bật lại sau đó, mời bạn tham khảo hướng dẫn sau

Cách cập nhật User Status

  1. Tại trang chủ Container Registry, nhấn vào menu "Repository User" phía bên tay phải để truy cập đến danh sách Repository User, tại cột "Action", nhấn vào biểu tượng "ba chấm" tại Repository User cần chỉnh sửa, chọn "Disable/Enable" để thực hiện thay đổi.

  2. Một popup "Disable User" hiển thị cho phép bạn xác nhận có thưc hiện hành động này hay không

  3. Nhấn "Disable" hoặc "Enable" để xác nhận thực hiện hành động trên user này.

Last updated