Xóa kết nối

Bạn có thể xóa kết nối nếu không còn nhu cầu sử dụng chúng, tuy nhiên cần chắc chắn rằng quyết định đưa ra là đúng đắn, vì khi bạn xoá đồng nghĩa với việc các tháo dở đường truyền vật lý đến địa điểm của bạn sẽ được thực hiện và không thể hoàn lại


Xóa kết nối

  • Hiện tại tính năng xóa Interconnect chưa được triển khai trên giao diện người dùng, để thực hiện thao tác, xin vui lòng gởi yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ: https://support.vngcloud.vn/#/app/dashboard

Last updated