Cách tính phí

Giai đoạn Alpha (VNG Cloud Managed)

Trong giai đoạn Alpha, dịch vụ FileStorage được quản lý hoàn toàn bởi VNG Cloud. Điều này có nghĩa là VNG Cloud sẽ chịu trách nhiệm về việc triển khai, cấu hình và quản lý toàn bộ hạ tầng lưu trữ dữ liệu. Các tính năng và tài nguyên sẽ được quản lý một cách tự động và chỉ hỗ trợ trong hệ sinh thái VNG Cloud.

Cơ chế tính phí

  • Miễn phí

Lưu ý: VNG Cloud hỗ trợ toàn bộ chi phí sử dụng dịch vụ File Storage trong giai đoạn Alpha, khách hàng sẽ không phải bỏ ra bất kì chi phí phát sinh nào cả,

Last updated