Lịch sử tín dụng

Lịch sử tín dụng tại vConsole ghi nhận lại tất cả hoạt động liên quan đến việc thay đổi số dư ví Credit (là ví hỗ trợ thanh toán các sản phẩm / dịch vụ VNG Cloud Service, quản lý trực tiếp bởi VNG Cloud Service). Số dư ví Credit có thể thay đổi bởi các hoạt động của người dùng (nạp credit, thanh toán hóa đơn / dịch vụ, thay đổi cấu hình dịch vụ, ngừng sử dụng dịch vụ,...) hoặc các hoạt động chạy ngầm định kỳ bởi hệ thống (auto renew,...)

Truy cập đến trang Lịch sử tín dụng / Credit history tại đây.

Tại trang Lịch sử tín dụng / Credit history, người dùng sẽ thấy bảng biểu dữ liệu chính, bao gồm các thành phần:

1. Thanh công cụ tìm kiếm


Hỗ trợ tìm kiếm lịch sử biến động số dư credit với nhiều tiêu chí như:

 • Hành động / Action: Là các hành động của người dùng / hệ thống ảnh hưởng đến số dư credit, bao gồm:

  • Tiền đặt cọc / Deposit balance: Ví credit có biến động tăng số dư do hành động nạp credit vào ví

  • Hoàn trả số dư / Refund balance: Ví credit có biến động tăng số dư do hành động hoàn trả credit từ việc người dùng điều chỉnh cấu hình dịch vụ hoặc kết thúc dịch vụ trước thời hạn.

  • Mua dịch vụ / Buy resource: Ví credit có biến động giảm số dư do hành động thanh toán dịch vụ VNG Cloud Service thông qua ví Credit

 • Thời gian thực hiện thanh toán: Hỗ trợ lựa chọn tìm kiếm theo đơn vị ngày

 • Từ khóa: Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa là Mô tả chi tiết

Cuối cùng, người dùng cần bấm biểu tượng "Kính lúp" để xem kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí trên.

Hỗ trợ xuất báo cáo dữ liệu theo tiêu chí tìm kiếm:

Để trích xuất dữ liệu lịch sử biến động số dư ví Credit, người dùng cần:

 • Bấm vào biểu tượng "Xuất báo cáo" kế bên "Kính lúp" để xuất toàn bộ lịch sử biến động số dư ví Credit theo kết quả tìm kiếm.

 • Định dạng hỗ trợ: pdf

 • Thư mục lưu trữ: File dữ liệu mặc định lưu trữ tại thư mục "Tải về" hoặc theo của cài đặt trình duyệt web.

2. Kết quả tìm kiếm


Kết quả tìm kiếm được thể hiện dựa trên các tiêu chí tìm kiếm áp dụng ở "Thanh công cụ tìm kiếm", bao gồm các thông tin chính như:

 • Ngày thực hiện / Date: Ngày thực hiện hành động có ảnh hưởng đến số dư ví Credit

 • Hành động / Action: Có 3 Hành động / Action chính đó là Deposit balance, Refund balance, Buy resource (đã giải thích ý nghĩa từng hành động ở mục 1)

 • Chi tiết / Description: Miêu tả chi tiết

 • Số tiền / Amount: Số credit được thực hiện trong hành động đó ( tăng hoặc giảm )

 • Số tiền còn lại / Balance: Số dư credit sau lần thực hiện hành động

Last updated