Hướng dẫn tạo profile

Truy cập vào dịch vụ Bandwidth tại đường link: https://portal3.vngcloud.vn/auto-scale#/profiles/list.html, sau đó nhấn Create Profile.

Bước 1: Tạo template cho instance.

Tại đây bạn sẽ define các giá trị cấu hình của 1 instance mà mình muốn auto-scaling group sẽ tạo thêm / giảm bớt khi thực hiện scaling.

Tạo template sẽ gồm các thông tin là: Profile / instance name, Image, Flavor, Volume, Network

Các bước dưới đây sẽ mô tả cách nhập thông tin cho template

  • Profile & Instance name:

Tại Profile information, click chọn và đặt tên cho profile & instance, lưu ý chỉ đặt các ký tự A->Z hoặc số. Tên profile và instance giới hạn từ 6-20 ký tự

  • IMAGE: Chọn trong danh sách OS có sẵn

Bạn cũng có thể chọn danh sách Image bạn đã tạo (Xem hướng dẫn Tạo Image cho Server)

  • FLAVOR

  • VOLUME

  • NETWORK

Tương ứng với các thông số bạn chọn cho template, bạn có thể xem giá tham khảo ở góc trái với các thông tin như hình dưới

Lưu ý đây chỉ là giá tham khảo cho profile, VNDT sẽ không lấy bất kỳ phí gì khi bạn tạo profile (template). Phí phải trả khi sử dụng auto-scaling sẽ tính dựa vào thực tế sử dụng của bạn (tổng số phút instance scale) và thanh toán vào cuối tháng. (Xem thêm tại phần phí auto-scaling)

Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin cho template, chọn vào Next để qua bước 2 profile information

Bước 2: Profile information (Optional)

Các thông tin ở bước 2 không bắt buộc, bạn có thể bỏ qua nếu không có nhu cầu sử dụng.

Bước 3: Summary

Xem lại các thông tin đã tạo, nếu không có vấn đề gì chọn create profile. Lưu ý: bạn sẽ không bị charge bất kỳ phí gì khi tạo profile.

Sau khi tạo thành công, bạn sẽ thấy profile mới tạo hiển thị ở giao diện profile managment

Nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết của profile, nhấp vào ô vuông tickbox bên trái tên profile

Last updated