Trải nghiệm Billing & Kênh thanh toán

Billing & Payment là trung tâm tương tác với tất cả các nhánh sản phẩm / dịch vụ trong phạm vi VNG Cloud Service, có thể kể đến như vServer, vStorage, vMonitor, vCloudcam, vCDN,...

Tại đây, sẽ tập trung xử lý các quy định về nghiệp vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý tài chính của khách hàng, ví dụ như Thanh toán đơn hàng, Tạo hóa đơn sản phẩm, Ghi nhận thông sử dụng tài nguyên (các lần thay đổi cấu hình), Thanh toán hóa đơn tự động,...

Lơi ích của việc tích hợp hệ thống Billing & Payment trong phạm vị sử dụng dịch vụ VNG Cloud Service:

  • Mang đến sự đồng nhất trong trải nghiệm người dùng trong phạm vị sản phẩm VNG Cloud Service

  • Tập trung dữ liệu liên quan đến tài chính của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, giúp giảm thiểu sai lệch dữ liệu và dễ dàng trong việc đối soát.

  • Tích hợp dễ dàng và nhanh chóng, cung cấp trọn bộ tính năng về Billing & Payment khi triển khai các nhánh sản phẩm mới.

  • Cung cấp số liệu phân tích chính xác, trực quan ở cấp độ VNG Cloud Service, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra các chiến lược tài chính phù hợp

Mô hình tương tác


Last updated