Stop POC

Trước khi tìm hiểu cách Stop POC cho tài nguyên của bạn trên VKS, bạn nên hiểu rõ các khái niệm cũng các hành động mà bạn có thể thao tác đối với tài nguyên POC. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Trước khi hết hạn sử dụng ví POC cho Cluster, bạn có hai lựa chọn chính:

  • Xóa Cluster đang POC này và tạo lại Cluster bình thường khác.

  • Thực hiện Stop POC để gia hạn Cluster đang POC thành Cluster bình thường.

Để tiếp tục sử dụng tài nguyên vừa dừng POC như một tài nguyên bình thường (với mục đích giữ nguyên cấu hình), người dùng có thể thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào VKS Portal, chọn Cluster mà bạn muốn Stop POC.

Bước 2: Chọn nút Stop POC phía trên góc phải màn hình.

Bước 3: Lúc này, màn hình hiển thị danh sách tất cả các Server và Volume thuộc Cluster (bao gồm cả Boot Volume và PVC mà bạn attach vào node trong Cluster của bạn) đang có trạng thái POC. Bạn có thể kiểm tra thông tin sau đó chọn Stop POC

Bước 4: Tiến hành thanh toán tài nguyên bằng tiền thật, bạn có thể lựa chọn Chu kỳ sử dụng mong muốn, bật tắt Tự động gia hạn, nhập Coupon nếu có và chọn Continue để thực hiện Thanh toán tài nguyên

Bước 5: Thực hiện thanh toán bằng số dư credit hoặc qua các hình thức thanh toán khác nếu có.

Để đảm bảo VKS hoạt động chính xác, việc thực hiện Stop POC cần được tiến hành trên VKS Portal thay vì thực hiện riêng lẻ trên từng resource server hoặc volume trên vServer Portal. Nếu bạn đã thực hiện stop POC riêng lẻ cho từng resource trên vServer Portal trước đó, bạn vẫn cần thực hiện Stop POC cho Cluster tại VKS Portal, lúc này, màn hình sẽ hiển thị như sau. Bạn hãy nhẫn Stop để tắt lựa chọn POC cho Cluster của bạn.

Chú ý:

  • Sau khi stop POC trên VKS, nút "Stop POC" sẽ tiếp tục hiển thị nếu vẫn còn resource chưa được Stop POC sau khi thực hiện trên VKS Portal. Bạn có thể tiếp tục chọn và thực hiện Stop POC cho đến khi tất cả các resource được chuyển về resource thật.

  • Hiện tại, VKS chỉ áp dụng thanh toán bằng POC cho Server và Volume và chưa áp dụng thanh toán cho Load Balancer và Snapshot bằng POC. Do đó, bạn không cần thực hiện Stop POC cho hai loại resource Load Balancer và Snapshot này.

Last updated