Trường hợp sử dụng K8S

VNG Cloud Kubernetes Cluster (K8S) cung cấp các dịch vụ Kubernetes được quản lý mạnh mẽ, được thiết kế để tối ưu hóa các ứng dụng trong bộ chứa. Sau đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến nhất của K8S, giúp bạn tận dụng điểm mạnh của K8S cho nhu cầu cụ thể của mình.

Triển khai các ứng dụng có tính sẵn sàng cao Bằng cách sử dụng Auto Scaling, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng của mình có tính khả dụng cao trên nhiều Vùng sẵn sàng.

Xây dựng kiến trúc microservice Sử dụng các tính năng khám phá dịch vụ Kubernetes với Docker để xây dựng các hệ thống linh hoạt.

Tự động hóa quy trình phát hành phần mềm Quản lý các quy trình tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CICD) giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai ứng dụng tự động.

Thực hiện khối lượng công việc học máy K8S tương thích với các framework machine learning phổ biến như TensorFlow, MXNet và PyTorch. Với sự hỗ trợ của GPU, bạn có thể xử lý các tác vụ học máy phức tạp một cách hiệu quả.

Chạy khối lượng công việc dữ liệu lớn và xử lý hàng loạt hiệu quả về mặt chi phí Sử dụng Phiên bản dùng ngay để chạy khối lượng công việc xử lý hàng loạt và dữ liệu lớn như Apache Hadoop và Spark với chi phí thấp. Điều này cho phép bạn tận dụng dung lượng Server chưa sử dụng với mức giá chiết khấu.

Bảo mật ứng dụng và đảm bảo tuân thủ Triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và duy trì sự tuân thủ với K8S, tích hợp với các dịch vụ bảo mật VNG Cloud như Identity and Access Management (IAM), VNG Cloud Virtual Private Cloud và Key Management Service. Điều này đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn ngành.

Last updated