Làm việc với Log Project Quota

Tổng quan

Một Log project là một thuật ngữ trên vMonitor Platform thể hiện một gói giám sát Logs với dung lượng và thời gian cụ thể mà bạn thực hiện mua trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn có thể sở hữu một hoặc nhiều Log project song song và sử dụng chúng như một cách tổ chức tài nguyên cho các nhóm hay phòng ban sử dụng với mục đích khác nhau.


Khởi tạo Log project quota

Để khởi tạo một log project, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn Quota & Usage.

 3. Chọn Buy a log project.

 4. Nhập Log project name. Theo quy định của chúng tôi, tên log project phải dài từ 1 (tối thiểu) đến 63 (tối đa) ký tự. Log project name có thể bao gồm các chữ cái viết thường (a-z), số (0-9), dấu gạch ngang (-). Log project name phải bắt đầu bằng một chữ cái viết thường và kết thúc bằng một chữ cái viết thường hoặc một chữ số.

 5. Nhập Description log project nếu có. Theo quy định của chúng tôi, mô tả có thể dài từ 0 (tối thiểu) đến 300 (tối đa) ký tự. Description có thể bao gồm các chữ cái viết hoa, viết thường (a-z, A-Z), số (0-9), dấu chấm (.), dấu gạch dưới (_), khoảng trắng ( ) hoặc dấu gạch ngang (-).

 6. Chọn Class mà bạn có nhu cầu sử dụng. Chúng tôi cung cấp cho bạn chọn 1 trong 2 class bao gồm: Basic, Pro.

 7. Nếu bạn chọn class Basic, bạn sẽ không thể thực hiện tùy chỉnh cấu hình gói. Nếu bạn chọn class Pro, bạn có thể lựa chọn retiontion day và lựa chọn cấu hình log size per day mong muốn bằng cách kéo thả hoặc nhập con số dung lượng bạn mong muốn tại ô Log size per day. dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết về thông tin các class, hãy xem Log Project Class

 8. Chọn Buy Log Quota.

 9. Chọn Period nếu bạn là người dùng trả trước. Chúng tôi cung cấp các chu kỳ trả trước bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

 10. Chọn Continue và tiếp thực thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Log project sẽ được khởi tạo.

Cách tính chi phí cho mỗi gói log project được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Xem thông tin Log project quota

Sau khi bạn khởi tạo Log project, bạn có thể xem thông tin gói Log project mà bạn vừa thực hiện khởi tạo bằng cách:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Log.

 4. Hệ thống hiển thị thông tin gói Log project đã được khởi tạo và usage thực tế bạn đang sử dụng của gói Log project đó. Bạn có thể thực hiện Gia hạn trong vòng 7 ngày trước ngày hết hạn của gói Log project hoặc Tăng hạn mức gói lên cao hơn bằng cách chọn Gia hạn hoặc Tăng hạn mức.


Gia hạn Log project quota

Để gia hạn một Log project, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Log.

 4. Chọn Renew.

 5. Lựa chọn thời gian mong muốn gia hạn tại cột Period. Khi bạn thực hiện chọn period, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian có hiệu lực của chu kỳ sử dụng mới và tổng số tiền bạn cần chi trả cho việc gia hạn gói Log project.

 6. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Log project sẽ được gia hạn.

Cách tính chi phí gia hạn cho mỗi gói Log project được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Tăng giảm hạn mức Log project quota

Để tăng hạn mức một Log project, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Log.

 4. Chọn Log project class mới mà bạn muốn nâng cấp. Nếu gói log project của bạn đang ở class Basic thì bạn có thể nâng cấp nó lên class Pro. Nếu gói log project của bạn đang ở gói Pro thì bạn có thể nâng cấp nó lên cấu hình cao hơn trong cùng class.

 5. Chọn Resize.

 6. Chọn Continue và tiếp tục thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và sau khi thanh toán thành công Log project sẽ được tăng hạn mức.

Cách tính chi phí tăng hạn mức cho mỗi gói Log project được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.


Xóa Log project quota

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng gói Log project đã tạo, chúng tôi khuyến khích bạn nên xóa gói Log project này để tối ưu chi phí.

Để xóa một Log project, bạn có thể:

 1. Đăng nhập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vmonitor. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại tại đây.

 2. Chọn thư mục Quota&Usage.

 3. Chọn mục Log.

 4. Tại gói Log project đang sử dụng, chọn Delete.

 5. Tại màn hình xác nhận xóa Log project, chọn Delete.

Sau khi bạn bạn thực hiện xóa gói Log project thì gói Log project bị xóa sẽ biến mất khỏi danh sách gói Log project của bạn. Nếu tài nguyên của bạn còn thời hạn sử dụng thì chúng tôi sẽ thực hiện bồi hoàn cho bạn số dư chưa sử dụng thông qua số dư ví credit. Chi tiết cách vMonitor Platform tính phí bồi hoàn tài nguyên, hãy xem Cách tính phí.

Do hành động xóa Log project tiềm ẩn nhiều rủi ro (không thể khôi phục lại tài nguyên sau khi thực hiện xóa) nên chúng tôi khuyến cáo bạn hãy xem xét cẩn thận trước khi thực hiện xóa.

Last updated