Chống lại cuộc tấn công từ Hacker hoặc nhiễm malware

Cuộc tấn công đáng sợ từ Hacker và bước đột phá siêu bảo vệ đến từ các bản Snapshot

Trong một tổ chức tài chính lớn, bảo mật và bảo vệ dữ liệu là ưu tiên hàng đầu. Hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu quan trọng của họ chứa thông tin nhạy cảm về khách hàng, giao dịch tài chính và dữ liệu quản lý cấp cao. Tuy nhiên, một ngày nọ, tổ chức này phải đối mặt với một cuộc tấn công malware mạnh mẽ từ một hacker tinh vi.

Một hacker đã xâm nhập vào hệ thống của tổ chức bằng một lỗ hổng bảo mật không được cập nhật và đã nhiễm malware vào một số máy chủ quan trọng. Khi malware hoạt động, nó đã mã hóa dữ liệu trên các máy chủ đó và đòi tiền chuộc để giải mã. Tổ chức không dễ dàng chấp nhận và trả tiền chuộc, vì vậy họ đã phải tìm cách khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng và an toàn.

Trước khi xảy ra tấn công, tổ chức đã định kỳ tạo Snapshot cho tất cả máy chủ và volume quan trọng của họ. Điều này đã tạo ra một lối thoát an toàn. Họ đã sử dụng tính năng Snapshot để khôi phục lại dữ liệu trước khi bị tấn công và nhiễm malware.

Sau khi áp dụng Snapshot, họ đã khôi phục lại trạng thái của máy chủ và dữ liệu trước khi sự cố xảy ra. Điều này đã loại bỏ hiệu ứng của malware và dữ liệu quan trọng đã trở lại trạng thái ban đầu.

Sau khi khôi phục dữ liệu, tổ chức đã tăng cường bảo mật hệ thống và đảm bảo rằng các lỗ hổng bảo mật đã được vá. Họ cũng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tấn công tương lai và tăng cường bảo vệ dữ liệu quan trọng của họ.

Nhờ vào việc sử dụng tính năng Snapshot, tổ chức đã có khả năng khôi phục lại dữ liệu quan trọng sau cuộc tấn công malware mạnh mẽ. Điều này đã giúp họ tránh được sự mất mát dữ liệu và sự ngừng hoạt động lâu dài của hệ thống. Việc này đặc biệt quan trọng trong ngành tài chính, nơi tính bảo mật và tính nhất quán của dữ liệu là vô cùng quan trọng.

Last updated