Đăng ký Deal

Bước 1: Người dùng (Partner admin account) đăng nhập vào partner portal và chọn menu “Deal” như hình:

Bước 2: Chọn "Thêm Deal"

Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu '*' tương tư như hình

  • (1) : Thông tin deal

  • (2): Thông tin chiết khấu. Mức chiết khấu này VNG Cloud có thể cập nhật khi duyệt và sẽ được tạo tự động cho đối tác khi deal won. Với những sản phẩm không đăng ký chiết khấu, người dùng để giá trị chiết khấu bằng 0%

  • (3): Thông tin khách hàng. Đối tác của VNG Cloud nên điền thông tin khách hàng chính xác nhằm phục vụ cho việc lock deal để đối tác khai thác.

    • Nhấn " Thêm khách hàng", nếu người dùng muốn thêm khách hàng mới vào deal

    • Một deal có thể được thêm nhiều khách hàng

    • Nhấn "-" để xóa khách hàng đang được định vị

Bước 4: Nhấn " Tạo deal"

Người dùng sẽ nhận được thông báo Deal được tạo thành công và đang chờ VNG Cloud xử lý. Sau khi deal được tạo, người dùng có thể tra cứu trạng thái deal tại màn hình danh sách deal/ Mennu "Deal"

Last updated