Ngừng cung cấp dịch vụ

Đối với các trường hợp dẫn đến tình huống ngừng dịch vụ trên tài nguyên File Storage, VNG Cloud sẽ thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Từ chốt toàn bộ truy cập đến tài nguyên File Storage.

  • Bước 2: Tài nguyên bị ngừng kết nối sẽ được giữ tối đa trong vòng 7 ngày (kể từ khi ngừng dịch vụ).

  • Bước 3: VNG Cloud thông báo email đến người dùng về trường hợp bị ngừng dịch vụ.

Về phía người dùng dịch vụ/tài nguyên File Storage, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài nguyên, cần khắc phục các lỗi dẫn đến việc ngừng cung cấp dịch vụ, bao gồm:

  • Hết hạn tài nguyên: Đối với trường hợp hết hạn tài nguyên dẫn đến bị ngừng dịch vụ, khách hàng vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ VNG Cloud và tạo yêu cầu khôi phục tài nguyên tại đây.

Lưu ý: Trường hợp tài nguyên bị ngừng dịch vụ quá 7 ngày, VNG Cloud sẽ tiến hành xóa tài nguyên vĩnh viễn, tài nguyên đã xóa vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục lại được.

Last updated