Cách Refresh Secret Key

Trong trường hợp không nhớ Repository Secret Key, mời bạn tham khảo hướng dẫn sau

Cách cập nhật Repository User Secret Key

  1. Tại trang chủ Container Registry, nhấn vào menu "Repository User" phía bên tay phải để truy cập đến danh sách Repository User, tại cột "Action", nhấn vào biểu tượng "ba chấm" tại Repository User cần chỉnh sửa, chọn "Refresh Secret Key" để bắt đầu điều chỉnh sửa.

  2. Một popup "Secret key successfully refreshed" hiển thị cho phép bạn sao chép thông tin secret key mới

  3. Lưu secret key vừa sao chép tại một nơi an toàn và thuận tiện để sử dụng lần sau.

Last updated