Cách chỉnh sửa Quota Limit

Tham khảo hướng dẫn sau để tiến hành điều chỉnh quota limit của Repository đang sử dụng.

Cách điều chỉnh Repository Quota Limit

  1. Tại trang chủ Container Registry, nhấn vào menu "Repository" phía bên tay phải để truy cập đến danh sách Repository, tại cột "Action", nhấn vào biểu tượng "ba chấm" tại Repository cần chỉnh sửa, chọn "Edit Quota Limit" để bắt đầu điều chỉnh quota limit.

  2. Một popup "Edit Quota Limit" hiển thị cho phép bạn điều chỉnh:

    • Quota limit: Mặc định hiển thị limit hiện tại, người dùng điền con số limit thực tế theo nhu cầu. Lưu ý rằng hệ thống sẽ không cho phép điều chỉnh trong trường hợp quota limit mới nhỏ hơn dung lượng sử dụng thực tế của Repository

  3. Nhấn "Save" để hoàn tất quá trình điều chỉnh.

Last updated