Bắt đầu với VKS

Tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm Alpha. VNG Cloud đang dần hoàn thiện tính năng này và rất mong muốn nhận được phản hồi từ người dùng để cải thiện chất lượng sản phẩm. Nếu bạn muốn trải nghiệm tính năng mới ra mắt này, vui lòng liên hệ với VNG Cloud qua email support@vngcloud.vn hoặc hotline 19001549.

Lưu ý:

  • Trong giai đoạn thử nghiệm, bạn có thể sử dụng kết hợp số dư ví POC và số dư ví Credit để khởi tạo tài nguyên trên hệ thống VKS. Cụ thể, bạn có thể sử dụng số dư ví POC để khởi tạo Node (VM) và PVC Volume cho Cluster của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng số dư ví Credit mà chúng tôi cung cấp để khởi tạo Snapshot, ALB, NLB tương ứng.

  • Do đang trong giai đoạn Alpha, tính năng này có thể không ổn định hoặc không có đầy đủ chức năng như phiên bản chính thức.

  • VNG Cloud có thể thay đổi hoặc hủy bỏ tính năng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  • Vui lòng sử dụng tính năng này một cách cẩn thận và báo cáo bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào bạn gặp phải cho VNG Cloud.

Cảm ơn bạn đã sử dụng VNG Cloud!

Last updated