Các tính năng của Veeam

Tổng quan

Veeam Backup & Replication cung cấp nhiều chức năng mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu trong môi trường ảo hóa và vật lý. Dưới đây là một số chức năng chính của Veeam Backup & Replication:

Các tính năng

Last updated