Gia hạn tài nguyên

Thời gian sử dụng tài nguyên File Storage mặc định là 30 ngày kể từ khi khởi tạo dịch vụ, 3 ngày trước khi dịch vụ hết hạn sử dụng, VNG Cloud sẽ gửi mail đến người dùng để thông báo tình trạng sử dụng tài nguyên, để gia hạn tài nguyên, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu gia hạn tài nguyên đến đội ngũ hỗ trợ bằng việc gửi ticket:

 • 1.1: Truy cập đến trang ticket

 • 1.2: Điền thông tin bắt buộc bao gồm

  • Request Category: Hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support)

  • Product: Sản phẩm khác (Other)

  • Ticket information (Subject): Gia hạn tài nguyên File Storage

  • Description: Định danh tài nguyên, Thời gian gia hạn (tháng)

Bước 2: VNG Cloud xử lý yêu cầu mở rộng tài nguyên

 • 2.1: VNG Cloud gia hạn tài nguyên. Thời gian sử dụng dịch vụ được cập nhật theo công thức sau Thời hạn mới = Thời gian kết thúc hiện tại + Thời gian gia hạn

 • 2.3: VNG Cloud gửi email thông tin xác nhận đến khách hàng.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng không yêu cầu gia hạn tài nguyên, VNG Cloud sẽ tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ File Storage của quý khách hàng. Tham khảo tại đây.

Last updated