Điều khoản sử dụng dịch vụ K8S

Thông báo điều khoản sử dụng dịch vụ vContainer của VNG Cloud (Đối với KH Trả trước)

Từ ngày 1-9-2021 đối với khách hàng trả trước có sử dụng dịch vụ vContainer của VNG Cloud: Các chi phí phát sinh liên quan đến dịch vụ sẽ được tính vào cuối tháng cùng kỳ khởi tạo dịch vụ (Thanh toán sau khi sử dụng dịch vụ). VNG Cloud sẽ thực hiện tự động thanh toán vào cuối tháng cùng kỳ nếu số dư VNG Cloud credit thỏa điều kiện. Nội dung điều khoản như sau:

  1. Khi khởi tạo dịch vụ, hệ thống sẽ ước tính chi phí theo cấu hình khách hàng chọn trong 3 ngày, khách hàng sẽ bị tạm giữ số tiền tương ứng từ VNG Cloud credit hoặc nạp trực tiếp thông qua cổng thanh toán.

  2. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ tính toán và tạm giữ lại số tiền credit đúng với sử dụng thực tế, cùng với số tiền ước tính cho 3 ngày sử dụng dịch vụ tiếp theo (dựa trên cấu hình hiện tại), việc này sẽ diễn ra hằng ngày. Tham khảo thêm cách tính tại đây

  3. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng nhận được email thông báo không đủ credit, vui lòng nạp thêm tiền vào credit để tiếp tục sử dụng và tránh bị gián đoạn dịch vụ.

  4. Vào đầu ngày 01 hằng tháng, hệ thống sẽ chốt hoá đơn và dùng số tiền đang tạm giữ để thanh toán cho dịch vụ vContainer.

  5. Dịch vụ này sẽ được thanh toán phí sử dụng thực tế vào cuối tháng, sau khi đã chốt hóa đơn. Nếu tổng số credit đang tạm giữ không đủ để thanh toán cho hóa đơn dịch vụ, hệ thống chúng tôi sẽ thanh toán phần còn thiếu từ VNG Cloud credit của quý khách

Vui lòng tham khảo sơ đồ mô tả như bên dưới:

Quy trình khởi tạo dịch vụ


Quy trình tạm giữ credit sau mỗi ngày sử dụng


Quy trình chốt và thanh toán hóa đơn


Last updated