Áp dụng coupon khi thanh toán

Coupon là mã giảm giá được VNG Cloud cung cấp.

Coupon chỉ có thể sử dụng cho sản phẩm vServer, vStorage, vCDN, vDB, vMonitor, vWAF khi thực hiện thanh toán dịch vụ từ các sản phẩm trên.

Để sử dụng coupon, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Cấu hình tài nguyên tại trang sản phẩm (vServer, vStorage, vServer).

  • Bước 2: Xác nhận sử dụng tài nguyên để chuyển đến trang thanh toán

  • Bước 3: Nhập mã coupon tại trang thanh toán để áp dụng giảm giá

    • Người dùng sẽ nhận được thông báo mã coupon không hợp lệ trong các trường hợp: Coupon hết hiệu lực, coupon không áp dụng cho dịch vụ đang thực hiện thanh toán,...

  • Bước 4: Nhấn xác nhận thanh toán để hoàn tất việc mua hàng

Cách tính giá trị coupon cho 1 lần thanh toán

  • Trong trường hợp người dùng sử dụng Coupon khi thanh toán cho đơn hàng gồm nhiều tài nguyên, khi đó giá trị Coupon sẽ được chia cho các tài nguyên theo giá trị tài nguyên trên tổng số đơn hàng.

  • Dưới đây là ví dụ áp dụng Coupon 150,000 VND cho 1 lần thanh toán gồm nhiều tài nguyên:

Tài nguyên

Giá tài nguyên (Tính theo cấu hình và thời gian sử dụng, đã bao gồm VAT)

Coupon áp dụng

Tiền cần thanh toán

Giá trị ghi nhận trên hóa đơn

Server (vServer)

1,000,000 VND

100,000 VND

900,000 VND

900,000 VND

Project (vStorage)

500,000 VND

50,000 VND

450,000 VND

450,000 VND

Tổng số đơn hàng ban đầu = 1,500,000 VND

Tỉ lệ % giá trị coupon được áp dụng:

  • Server = 1,000,000/1,500,000 = 2/3 giá trị coupon

  • Project storage = 500,000/1,500,000 = 1/3 giá trị coupon

Từ ví dụ trên, người dùng phải thanh toán số tiền 900,000 + 450,000 = 1,350,000 VND trong 1 lần cho 2 tài nguyên được mua cùng 1 lúc. Đồng thời, hệ thống sẽ phát sinh 2 hóa đơn ghi nhận thông tin giá tiền của từng tài nguyên tương ứng (đã áp dụng coupon).

Last updated