Hướng dẫn mua hàng

Hiện tại vCDN hỗ trợ các gói trả trước và trả sau khi sử dụng hệ thống. Với gói trả trước người dùng nạp tiền và mua hàng ở hệ thống, đối với gói trả sau hệ thống sẽ tính toán chi phí người dùng phát sinh trong tháng và thống kê tính toán tiền cho khách hàng hàng tháng. Để vào trang mua hàng người dùng chỉ cần nhấn vào menu Buy More Traffic trên màn hình.


Gói Tăng Tốc Website

Tùy theo tính năng người dùng có thể mua và lên các gói Basic, Standard, Pro, Enterprice các gói này chỉ app dụng cho dịch vụ Web Accerlerator . Để biết thêm giới hạn và tính năng của từng gói tham khảo link https://www.vngcloud.vn/en/product/web-accelerator.

Với gói basic người dùng đăng ký vào hệ thống sẽ mặc định áp dụng gói này.

Gói Standard người dùng sẽ phải trả với giá là 200.000 VND/tháng. Với gói pro giá sẽ là 500.000 VND/tháng và Enterprise là 1.000.000 VND/tháng.

Với traffic tiêu thụ hàng tháng của user hệ thống sẽ thống kê và tính toán tiền cho người dùng vào cuối tháng.

Thông báo hết hạn gói cước:

  • Hệ thống sẽ bắt đầu tự động gửi thông báo đến email đăng ký tài khoản của khách hàng khi còn 7 ngày trước thời điểm hết hạn

  • Email sẽ được gửi vào 0h hằng ngày từ lúc kích hoạt hệ thống tự động gửi cảnh báo hết hạn gói cước


Gói Trả Trước

Người dùng có thể nạp tiền và mua các gói và giá như các gói trả sau, và mua traffic để duy trì và trafic tiêu thụ cho CDN. Có 2 loại traffic là Domestic( áp dụng với CDN trong nước) và International ( áp dụng với CDN quốc tế).

Từng loại traffic sẽ có giá thành khác nhau. Đối với loại traffic là trong nước và nhóm standard có giá mua lẻ là 880 VND/ 1GB traffic. Và vCDN có thêm giá theo bậc thang cho user càng mua nhiều giá càng giảm cho user.

Thông báo hết hạn gói cước:

  • Hệ thống sẽ bắt đầu tự động gửi thông báo đến email đăng ký tài khoản của khách hàng khi lưu lương traffic còn lại đạt mức 20% và 10% (tối đa 2 email) của tổng mức traffic ở lần mua cuối cùng

Last updated