Bảo mật dữ liệu trên đường truyền

Mã hóa đường truyền là một giải pháp bảo mật dữ liệu hiệu quả và phổ biến. Bằng cách mã hóa dữ liệu khi truyền, dữ liệu sẽ được biến đổi thành một dạng không thể đọc được đối với những người không có quyền truy cập. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép trong quá trình truyền qua mạng. Trong trường hợp của Object Storage, mã hóa đường truyền thường được thực hiện bằng cách sử dụng HTTPS. HTTPS là một giao thức bảo mật dựa trên HTTP, sử dụng mã hóa TLS/SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng mã hóa đường truyền để bảo mật dữ liệu trên DataSync:

  • Giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép: Mã hóa đường truyền giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép trong quá trình truyền qua mạng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro vi phạm dữ liệu.

  • Giúp tăng cường tính toàn vẹn của dữ liệu: Mã hóa đường truyền giúp đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi hoặc sửa đổi trong quá trình truyền. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị giả mạo hoặc thay đổi.

  • Giúp đáp ứng các yêu cầu quy định: Nhiều quy định yêu cầu sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Bằng cách sử dụng mã hóa đường truyền, các doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu quy định này.

Last updated