CDN – Origin Tốc Độ Tải Trung Bình

Tốc độ tải trung bình mà user tải nội dung từ hệ thống CDN và từ CDN tải dữ liệu trên Origin. Theo dõi được đọ ổn định và chất lượng dịch vụ CDN cung cấp đến người dùng cuối. Nếu có vấn đề suy giảm chất lượng thì sẽ dễ dàng khoanh vùng sự cố tại khu vưc nào.

Last updated