vMarketplace

Là nơi tổng hợp nhiều ứng dụng phổ biến phù hợp cho các nghành khác nhau như giải trí, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, sản xuất. Các ứng dụng được vMarketplace hỗ trợ build sẵn thành các image, giúp người dùng bỏ qua các bước tìm kiếm và cài đặt rườm ra để có thể triển khai máy chủ ảo một cách nhanh nhất chỉ qua hai bước Khởi tạo và cài đặt ứng dụng

vMarketplace hiện tại đang cung cấp danh sách các ứng dụng như sau

STT

Ứng dụng

Phiên bản

Phân loại

Port cần mở

STT

Ứng dụng

Phiên bản

Phân loại

Port cần mở

1

activemq

v5.14.3

message server, Developer tools

8161;61616;61613

2

dokuwiki

v20180422b

Blog & CMS

80;443

4

drupal

v8.6.11

Blog & CMS

80;443

5

ghost

v2.19.3

Blog & CMS

80

6

gitlab

vlatest

Developer Tools

80;443;22

7

jenkins

v2.164.1

Developer Tools

80;443;50000

8

joomla

v3.9.4

Blog & CMS

80;443

9

magento

v2.3.0

e-Commerce

80;443

10

mariadb

v10.1.38

database

3306

11

mediawiki

v1.32.0

Blog & CMS

80;443

12

mongodb

v4.0.6

database

27017

13

mysql

v8.0

database

3306

14

odoo

v12.0.20190318

ERP

80;443

15

opencart

v3.0.3-1

e-Commerce

80;443

16

postgresql

v9.4

database

5432

17

rabbitmq

v3.7.13

message server, Developer tools

4369;5672;25672;15672

18

redis

v5.0

database

6379

19

redmine

v4.0.2

Project management

80

20

wordpress

v5.1.1

Blog & CMS

80;443

21

wordpressnginx

v5.1.1

Blog & CMS

80;443

Lưu ý:

  • VNG Cloud chỉ chuẩn bị sẵn bản build phù hợp với máy chủ ảo vServer, giúp cắt giảm các bước rườm rà khi cài đặt, trong quá trình sử dụng các vấn đề liên quan đến ứng dụng sẽ không nằm trong phạm vi hỗ trợ của VNG Cloud.

Last updated