Synthetics

Tổng quan

Dịch vụ vMonitor Synthetic Monitoring là gì?

vMonitor Synthetic Monitoring là một tập các điều kiện và cấu hình mà giúp bạn chủ động theo dõi các dịch vụ quan trọng nhất của mình để chúng luôn sẵn sàng mọi lúc và mọi nơi. Synthetic API Test hỗ trợ nhiều giao thức như TCP, HTTP(s), Ping.

Tính năng này đang ở giai đoạn thử nghiệm (Beta), chúng tôi sẵn sàng nhận feedback từ bạn. Để biết thêm thông tin về thỏa thuận sử dụng phiên bản Beta, vui lòng tham khảo tại đây.


Last updated