Bước 1: Cài đặt Veeam Backup & Replication

Để được sao lưu và phục hồi dữ liệu, thì phần mềm Veeam Backup & Replication cần được cài đặt, khi đã cài đặt thành công thì bạn mới thực hiện được những chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Thực hiện Cài đặt Veeam Backup & Replication theo những bước sau:

 1. Chọn file Setup cài đặt, sau đó click Install để bắt đầu quá trình cài đặt;

 2. Nhấn chọn "Install Veeam Backup & Replication";

 3. Nhấn "I Accept" với các thông tin thỏa thuận về bản quyền và điều khoản sử dụng của phần mềm;

 4. Nhập thông tin license (nếu có), sau đó nhấn "Next";

 5. Nhập thông tin User Account , sau đó nhấn "Next";

 6. Nhập thông tin Database, sau đó nhấn "Next";

 7. Chọn đường dẫn cho data lưu trữ, sau đó nhấn "Next";

 8. Chỉ định service port, sau đó nhấn "Next";

 9. Nhấn "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm;

 10. Nhấn "Finish" để hoàn tất quá trình cài đặt.


Video hướng dẫn cài đặt

Đang cập nhật.


Ví dụ hướng dẫn cài đặt Phiên bản Veeam Backup & Replication 12

 1. Sau khi khách hàng tải bộ cài Veeam Backup & Replication (hoặc liên hệ đội ngũ kỹ thuật VNG Cloud để được hỗ trợ tải phần mềm). Khách hàng nhấn chọn file Setup cài đặt Veeam, click Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

 1. Nhấn chọn "Install Veeam Backup & Replication"

 1. Phần mềm kiểm tra, nếu thiết bị đang cài đã cài Veeam trước đó thì có thể Repair hoặc Remove Veeam, nếu thiết bị chưa cài Veeam thì đến bước 4.

 1. Phần mềm Veeam Backup & Replication khuyến Khách hàng đọc thông tin thỏa thuận về bản quyền và điều khoản sử dụng của phần mềm, nếu đồng ý khách hàng có thể nhấn "I Accept" (Tôi đồng ý) để tiếp tục.

 1. Nhập thông tin license (cho phép có thể nhập license sau), khách hàng có thể nhấn "Next"

 1. Nhập thông tin Local System Account hoặc chỉ định account có quyền account trên Server, sau đó nhấn "Next".

 1. Nhập thông tin SQL server-DB của Veeam, sau đó nhấn "Next"

 1. Khách hàng có thể chọn đường dẫn cho data lưu trữ, sau đó nhấn "Next"

 1. Khách hàng chỉ định service port, sau đó nhấn "Next"

 1. Khách kiểm tra lại thông tin đã được lựa chọn để cài đặt, sau đó nhấn "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm.

 1. Nhấn "Finish" để hoàn tất quá trình cài đặt Veeam Backup & Replication. Khách hàng có thể mở phần mềm và bắt đầu sử dụng.

Last updated