Gói Bandwidth Dedicated

Gói bandwidth Dedicated là gói bandwidth với tốc độ tùy chọn của riêng bạn. Với gói này, chúng tôi cam kết và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng với dung lượng theo yêu cầu. Gói này phù hợp cho các doanh nghiệp hoặc dự án cần băng thông lớn và ổn định, ví dụ như các trang web có lượng truy cập cao, các ứng dụng đòi hỏi kết nối mạng nhanh và liên tục, hoặc các dịch vụ trực tuyến cần đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng.

Tạo gói

Chú ý:

  • Bạn có thể tạo tối đa 10 gói bandwidth Dedicated trên mỗi account.

  • Khi tạo một bandwidth, bạn có thể chọn mua gói một trong hai loại gói là Domestic bandwidth, International bandwidth hoặc có thể mua cả 2 gói tại một thời điểm.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNG Cloud của bạn và truy cập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/

Bước 2: Trên danh sách menu bên trái, tại mục Network, chọn Bandwidth.

Bước 3: Chọn biểu tượng Tạo băng thông.

Bước 4: Nhập Tên băng thông. Tên băng thông cho phép các chữ cái (a-z, A-Z, 0-9, '_', '-'). Độ dài tên của bạn phải nằm trong khoảng từ 5 đến 50.

Bước 5: Nhập Mô tả hoặc Tag của băng thông mà bạn mong muốn.

Bước 6: Chọn Cầu hình băng thông. Tại đây, bạn có thể chọn

  • Gói băng thông nội địa (Domestic bandwidth): bạn có thể chọn 1 trong 3 gói băng thông bao gồm:

Tên Package

Băng thông

Mô tả

Domestic 500 Mbps

500 Mbps

500 Mbps Domestic

Domestic 1000 Mbps

1000 Mbps

1000 Mbps Domestic

Domestic 2000 Mbps

2000 Mbps

2000 Mbps Domestic

  • Gói băng thông quốc tế (International bandwidth): bạn có thể chọn 1 trong 3 gói băng thông bao gồm:

Tên Package

Băng thông

Mô tả

International 10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps International

International 20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps International

International 50 Mbps

50 Mbps

50 Mbps International

Bước 7: Chọn Chỉ Định và thực hiện các bước thanh toán như các tài nguyên bình thường.


Xem thông tin chi tiết gói

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNG Cloud của bạn và truy cập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/

Bước 2: Trên danh sách menu bên trái, tại mục Network, chọn Bandwidth.

Bước 3: Trên danh sách các gói bandwidth có sẵn, chọn vào gói Dedicated.

Bước 4: Lúc này, bạn có thể xem chi tiết gói bandwidth này. Tại màn hình này, bạn có thể:

  • Thêm IP cho gói: bằng cách chọn vào biểu tượng Thêm IP, bạn có thể lựa chọn IP mà bạn muốn thêm vào gói bandwidth này. Chi tiết bạn có thể tham khảo ở mục bên dưới.

  • Thêm tag cho gói: bằng cách nhập Key, Value và chọn biểu tượng Thêm, bạn có thể thêm tag đánh dầu cho gói bandwidth này.


Thêm địa chỉ IP cho gói

Chú ý:

  • Các IP có trạng thái ATTACHED có ý nghĩa là các IP này đã được gán vào 1 gói bandwidth bất kỳ nào đó. Khi bạn thực hiện thêm các IP có trạng thái ATTACHED này vào gói bandwidth của bạn, các IP này sẽ được gỡ khỏi gói cũ và gán lại vào gói mới này. Điều này nhằm đảm bảo tại một thời điểm, một địa chỉ IP chỉ có thể được gán vào một gói bandwidth.

Để thêm địa chỉ IP cho gói, bạn có thể thực hiện theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNG Cloud của bạn và truy cập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/

Bước 2: Trên danh sách menu bên trái, tại mục Network, chọn Bandwidth.

Bước 3: Trên danh sách các gói bandwidth có sẵn, chọn vào gói Dedicated tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Bước 5: Màn hình Thêm IP được hiển thị, bạn có thể lọc danh sách IP theo từng loại bằng cách chọn một trong các phương án tại ô Loại resource. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp cho bạn các loại resource bao gồm: K8S, Floating IP, External Interface, vLB.


Bỏ chọn địa chỉ IP cho gói

Để thêm địa chỉ IP cho gói, bạn có thể thực hiện theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNG Cloud của bạn và truy cập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/

Bước 2: Trên danh sách menu bên trái, tại mục Network, chọn Bandwidth.

Bước 3: Trên danh sách các gói bandwidth có sẵn, chọn vào gói Dedicated tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Bước 5: Tại màn hình xác nhận xóa IP, chọn Xóa.

Chú ý:

  • Khi bạn xóa một địa chỉ IP khỏi gói Share, địa chỉ IP này sẽ được gán lại vào gói bandwidth mặc định miễn phí VNG Dedicated.


Thay đổi cấu hình gói

Để thay đổi cấu hình gói, bạn có thể thực hiện theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VNG Cloud của bạn và truy cập vào https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/

Bước 2: Trên danh sách menu bên trái, tại mục Network, chọn Bandwidth.

Bước 3: Trên danh sách các gói bandwidth có sẵn, chọn vào gói Dedicated tùy theo nhu cầu thay đổi của bạn.

Bước 5: Tại màn hình Resize bandwidth, chọn gói Domestic bandwidth hoặc International bandwidth mà bạn muốn thay đổi.

Bước 6: Chọn Resize bandwidth. Nếu bạn thực hiện resize up thì bạn cần thực hiện thanh toán giống các tài nguyên bình thường. Nếu bạn thực hiện resize down thì hệ thống sẽ hoàn trả lại bạn số tiền thừa mà bạn chưa sử dụng.

Last updated