Kích hoạt Snapshot

Bạn cần phải kích hoạt dịch vụ Snapshot trước khi sử dụng.

Tổng quan

Việc kích hoạt dịch vụ Snapshot là miễn phí. Tuy nhiên, sau khi bạn tạo Snapshot, theo mặc định, phí sẽ phát sinh dựa trên kích thước và thời lượng lưu trữ của chúng. Điều cần thiết là phải theo dõi kích thước Snapshot của bạn và các khoản phí liên quan. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xóa các Snapshot không cần thiết. Để biết thông tin chi tiết về thanh toán Snapshot, vui lòng tham khảo tài liệu Cách tính giá dịch vụ Snapshot.

Để kích hoạt dịch vụ Snapshot Dịch vụ điện toán đám mây của VNG Cloud, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Truy cập bảng điều khiển Snapshot tại https://hcm-3.console.vngcloud.vn/vserver/block-store/snapshot.

  2. Trên trang Snapshot, tìm và nhấp vào "Kích hoạt dịch vụ Snapshot".


Bước tiếp theo

Khi Dịch vụ Snapshot hiện đã được kích hoạt, bạn có thể tiến hành tạo Snapshot cho máy chủ hoặc ổ đĩa ảo của mình theo hướng dẫn Tạo Snapshot.

Last updated