Xem thông tin chi tiết của Deal

Bước 1: Vào menu "Deal"

Bước 2: Tìm deal muốn xem chi tiết

Bước 3: Chọn/ Nhập điều kiện tìm kiếm mong muốn

Bước 4: Nhấn vào hyperlink tại deal title để mở màn hình xem chi tiết deal

(1): Thông tin về trạng thái deal, và stage

(2): Thông tin chi tiết của deal

(3): Thông tin về mức giảm giá sản phẩm trong deal

(4): Thông tin về khách hàng trong deal

(5): Các thông tin được partner update trong deal

(6): Thông tin về các file đính kèm trong deal

Last updated