Cách tính phí

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ 2 loại người dùng: trả trước và trả sau. Khi bạn khởi tạo một Metric Quota, Log project, Notification Quota, Synthetic Monitoring Quota bạn cần chọn 1 gói, chúng tôi hỗ trợ bạn thay đổi quota của gói tới một giá trị nhất định.

  • Ban đầu khi bạn đăng ký tài khoản VNG Cloud thành công, mặc định chúng tôi xếp bạn vào loại người dùng trả trước. Tức là bạn cần trả tiền mua gói sau đó mới có thể sử dụng dịch vụ và gói sẽ có thời hạn tùy theo chu kỳ mà bạn chọn.

  • Nếu bạn có nhu cầu và đảm bảo một vài điều kiện về các chỉ số chi tiêu, chúng tôi có thể hỗ trợ chuyển hình thức người dùng từ trả trước sang trả sau. Tức bạn không cần trả tiền khi mua gói, giá trị hóa đơn mỗi tháng sẽ tính dựa trên dung lượng thực tế mà bạn sử dụng.

Bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tối ưu chi phí lưu trữ của bạn hay đơn vị của bạn. Chi tiết tham khảo thêm tại: Quản lý hóa đơn, chi phí & tài nguyên trên VNG Cloud.

Last updated