Địa điểm kết nối và băng thông

Địa điểm kết nối VNG Cloud Interconnect là những vị trí cụ thể hoặc trung tâm dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để thiết lập các kết nối Interconnect với nhà cung cấp đám mây hoặc các đối tác khác. Các địa điểm này được xác định để tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất của kết nối mạng giữa hạ tầng của bạn và hạ tầng đám mây hoặc hệ thống của đối tác.

Dưới đây là địa điểm nơi mà chúng tôi sẽ thiết lập kết nối Interconnect đến vị trí của bạn

Last updated