Loại hình dịch vụ

Tổng quan

vCDN hiện cung cấp 4 dịch vụ như sau:

  • Web Accelerator: Sử dụng khi cần cải thiện tốc độ load các resources của web (như image, CSS, HTML5), tối ưu dung lượng hình ảnh nhưng vẫn giữ chất lượng ảnh.

  • Object Download: Sử dụng để cải thiện tốc độ download các file tĩnh, các file update cho hệ thống của bạn

  • VOD (Video on Demand): Sử dụng khi có nhu cầu stream video. Ví dụ : Web chiếu phim online

  • Livestream: Sử dụng cho nhu cầu trình chiếu (live-stream) trực tiếp. Ví dụ: phim ảnh, thể thao, game-show, quảng cáo bán hàng v..v.

Last updated