Upgrading Node Group Version

Hiện tại, hệ thống VKS của chúng tôi đã hỗ trợ bạn nâng cấp Node Group Version, bạn có thể nâng cấp Node Group Version lên:

 • Control Plane Version (Ví dụ nâng cấp từ 1.24 (Node Group version hiện tại) lên 1.25 (Control Plane Version hiện tại), nhưng không thể nâng cấp lên các phiên bản khác.

Để thực hiện nâng cấp phiên bản Node Group Version, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://vks.console.vngcloud.vn/overview

Bước 2: Tại màn hình Overview, chọn menu Kubernetes Cluster. Chọn vào một Cluster mà bạn muốn nâng cấp Node Group Version.

Bước 4: Bạn có thể lựa chọn phiên bản mới cho tất cả các Node Group. Phiên bản mới cần hợp lệ và tương thích với phiên bản hiện tại của cluster. Cụ thể: bạn có thể chọn:

 • Nâng cấp Node Group sao cho về cùng version với Control Plane Version (ví dụ: 1.24 lên 1.25)

Bước 5: Hệ thống VKS sẽ thực hiện nâng cấp tất cả các Node Group lên version của Control Plane. Sau khi việc nâng cấp hoàn tất, trạng thái Node Group trở về ACTIVE.

Chú ý:

 • Việc nâng cấp Node Group Version là không bắt buộc và độc lập với việc nâng cấp Control Plane Version. Tuy nhiên tất cả các Node Group trong một Cluster sẽ được nâng cấp trong cùng một lần, cũng như Control Plane Version và Node Group Version trong cùng một Cluster không được lệch quá 1 minor version. Bên cạnh đó, hệ thống VKS tự động nâng cấp Node Group Version khi phiên bản K8S Version hiện tại đang sử dụng cho Cluster của bạn quá thời hạn được nhà cung cấp hỗ trợ.

 • Trong quá trình nâng cấp Node Group Version, bạn không thể thực hiện các hành động khác trên Node Group của bạn.

 • Bên dưới là một vài lưu ý trước, trong và sau quá trình nâng cấp, vui lòng tham khảo thêm:

Trước khi thực hiện:

 • Kiểm tra phiên bản hiện tại: Truy cập Releases để tham khảo danh sách các phiên bản được hỗ trợ. Chọn phiên bản mới hợp lệ và tương thích với phiên bản hiện tại của cluster.

 • Đảm bảo tính sẵn sàng của Node Group: Node Group phải đang ở trạng thái hoạt động (ACTIVE) và tất cả các node phải HEALTHY.

 • Ngừng các tác vụ đang chạy: Ngừng các tác vụ đang chạy trên cluster để tránh ảnh hưởng đến quá trình nâng cấp.

Trong khi thực hiện:

 • Theo dõi trạng thái Node Group: Theo dõi trạng thái Node Group trong quá trình nâng cấp. Trạng thái Node Group sẽ chuyển sang UPDATING và sau khi hoàn tất sẽ trở về ACTIVE.

 • Kiểm tra nhật ký hệ thống: Kiểm tra nhật ký hệ thống để phát hiện bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào trong quá trình nâng cấp.

Sau khi thực hiện:

 • Kiểm tra tính sẵn sàng của Node Group: Xác nhận rằng Node Group đã được nâng cấp thành công và tất cả các node đang hoạt động bình thường.

 • Kiểm tra các ứng dụng: Kiểm tra các ứng dụng đang chạy trên cluster để đảm bảo chúng hoạt động bình thường sau khi nâng cấp.

Lưu ý:

 • Việc nâng cấp Node Group Version có thể mất một khoảng thời gian tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của Node Group.

 • Trong một số trường hợp hiếm gặp, việc nâng cấp Node Group Version có thể thất bại. Nếu điều này xảy ra, hệ thống VKS sẽ tự động rollback cluster về phiên bản hiện tại.

Last updated