Cyberduck

Tổng quan

Cyberduck là một ứng dụng khách mã nguồn mở cho FTP và SFTP, WebDAV và lưu trữ đám mây, có sẵn cho macOS và Windows được cấp phép theo GPL. Cyberduck được viết bằng Java và C # sử dụng khung giao diện người dùng Cocoa trên macOS và Windows Forms trên Windows. Để giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình nhanh chóng công cụ người dùng này, chúng tôi cung cấp một tính năng tích hợp thông qua vStorage Portal. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials) chính xác và sau đó tải xuống tệp tin cấu hình (configuration file) cho Cyberduck về là có thể sử dụng để tệp tin cấu hình này để truy cập đến tài nguyên của bạn trên dịch vụ lưu trữ vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ Cyberduck, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của Cyberduck để làm việc với tài nguyên vStorage.

Để giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình nhanh chóng công cụ người dùng này, chúng tôi cung cấp một tính năng tích hợp thông qua vStorage Portal. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials) chính xác và sau đó tải xuống tệp tin cấu hình (configuration file) cho Cyberduck về là có thể sử dụng để tệp tin cấu hình này để truy cập đến tài nguyên của bạn trên dịch vụ lưu trữ vStorage. Chi tiết tham khảo tại Tích hợp công cụ Cyberduck với vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ Cyberduck, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của Cyberduck để làm việc với tài nguyên vStorage. Chi tiết tham khảo tại Sử dụng công cụ Cyberduck.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ Cyberduck với vStorage

  • Sử dụng công cụ Cyberduck

Last updated