Tối ưu chi phí lưu trữ hình ảnh trên Wordpress

Nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ trên Wordpress Server, bạn có thể tích hợp thêm vStorage để lưu trữ hình ảnh, video.

Để kết nối, bạn cần cài đặt một Worpress Plugin hỗ trợ giao thức S3. Chúng tôi gợi lý cho bạn có thể sử dụng Plugin: MediaCloud. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại https://wordpress.org/plugins/ilab-media-tools/.

Cài đặt Plugin MediaCloud
  1. Tại giao diện quản trị Wordpress, bạn chọn Plugins rồi tiếp tục chọn Add New.

  2. Tại ô search, bạn nhập MediaCloud, nhấn Tìm kiếm và chọn Install Now và chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất.

  3. Sau khi cài đặt xong, bạn chọn tiếp Activate.

Cài đặt thêm Region của vStorage
  1. Trước khi cấu hình, bên góc trái, bạn quay lại Plugins, chọn Plugin Editor.

  2. Tại góc phải, bạn chọn đến Media Cloud và nhấn Select.

  3. Sau đó, bạn duyệt tới file config/storage/s3.config.php và thêm thông tin Region của container đã tạo trên vStorage tại mục options trong mcloud-storage-s3-region. VD: Nếu là Region HAN01, bạn thêm với cú pháp tương tự: 'HAN01’ => ‘HAN01’.

  4. Sau khi thêm, bạn kéo xuống duới chọn Update File.

Cấu hình vStorage làm nơi lưu trữ media cho Wordpress
  1. Tại góc trái, bạn chuyển tới MediaCloud rồi chọn Settings.

Giả sử bạn có vStorage với thông tin sau (tham khảo cách lấy thông tin tại bài viết trước):

Region: HCM01

S3 storage URL: https://hcm01.vstorage.vngcloud.vn/

Container: container01 (Public Container)

Access Key: f6eb9432193a3cfb9da7834aac5c41c5

Secret Key: ******************************

Bạn cấu hình như sau:

+ Storage Provider: Other S3 Compatible Service.

+ Access key: f6eb9432193a3cfb9da7834aac5c41c5

+ Secret: ******************************

+ Bucket: container01

+ Region: HCM01

+ Custom endpoint: hcm01.vstorage.vngcloud.vn

+ Path Style Endpoint: tick chọn có.

+ Upload Privacy ACL: public-read

+ Cache Control: public,max-age=2592000

2. Tick chọn tại: Queue Deletes, Delete From Storage, Delete Uploaded Files, Upload Images, Upload Videos Files, Upload Audio Files, Upload Documents.

3. Tại phần cấu hình CDN URL: nếu bạn có sử dụng một dịch vụ CDN như vCDN của VNG Cloud, bạn có thể cấu hình thêm Endpoint của vCDN tại đây. Nếu không, bạn có thể để đuờng dẫn đến container trên vStorage.

4. Để lấy link public của container trên vStorage, bạn có thể upload thử một file sample bất kì lên container, click chọn vào và xem đuờng link trước tên file sample.

VD: đuờng link của container container01 như trong hình là: https://hcm01.vstorage.vngcloud.vn/v1/AUTH_cb6845eecfb345b39f5cd2f0ffc4d3db/container01/

5. Bạn điền URL này vào CDN Base URLDocument CDN Base URL.

6. Sau cùng, bạn kéo xuống cuối và chọn Save Changes.

Last updated