Thêm tính năng thiết lập IP Range ACLs

1. Thông tin cập nhật

Tên sản phẩm

vStorage

Tên dịch vụ

vStorage portal

Tên cập nhật

Thêm Tính năng thiết lập IP Range ACLs trên vStorage portal

Ngày cập nhật

May, 09th 2023

Phiên bản cập nhật

Version 1.0.2

2. Tính năng cập nhật

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Hỗ trợ người dùng giới hạn quyền truy cập thông qua việc thiết lập IP range ACLs cho projects hoặc containers bằng cách sử dụng Root user account hay IAM user account trên vStorage Portal.

  • Tính năng hiện tại chỉ hỗ trợ sử dụng trên vStorage portal.

New

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

3. Hướng dẫn sử dụng

  • Set IP Range ACL cho container: Link

  • Set IP Range ACL cho project: Link

Last updated