Thêm tính năng tích hợp vStorage với công cụ S3 SDK

1. Thông tin cập nhật

Tên sản phẩm

vStorage

Tên dịch vụ

vStorage portal

Tên cập nhật

Thêm tính năng tích hợp vStorage với công cụ S3 SDK

Ngày cập nhật

May, 24th 2023

Phiên bản cập nhật

Version 1.0.3

2. Tính năng cập nhật

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Hỗ trợ người dùng xem cũng như tải về nhanh mã nguồn mẫu hướng dẫn chi tiết cách tích hợp S3 SDK với vStorage thông qua nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau bao gồm: Java, Python, Golang, Ruby, C#, NodeJS.

  • Tính năng hiện tại chỉ hỗ trợ sử dụng trên vStorage Portal.

Exhancement

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

3. Hướng dẫn sử dụng

Last updated