Khôi phục project

Bạn vừa thực hiện xóa một project hoặc một project hết hạn lưu trữ. Lúc này project sẽ bị đưa vào thư mục Thùng rác và lưu trữ tại đây trong 7 ngày, sau 7 ngày project sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục. Trong 7 ngày này bạn phát hiện mình đã xóa nhầm hoặc bạn muốn tiếp tục sử dụng project đã hết hạn lưu trữ. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi cung cấp cho bạn tính năng khôi phục lại project bị xóa.

Để khôi phục một project bị xóa, bạn có thể:

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn menu Thùng rác.

4. Chọn chu kỳ lưu trữ mong muốn khôi phục. Chúng tôi cung cấp các chu kỳ lưu trữ bao gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Khi bạn thực hiện chọn chu kỳ khôi phục, hệ thống sẽ tự động tính toán thời gian có hiệu lực của chu kỳ lưu trữ mới và tổng số tiền bạn cần chi trả cho việc gia hạn project.

5. Chọn Khôi phục.

6. Chọn Thanh toán sau khi kiểm tra giỏ hàng và hình thức thanh toán.

7. Chọn Tiếp tục thanh toán và thực hiện thanh toán sau khi chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Để biết danh sách các loại hình thức thanh toán của vStorage và cách tính phí gia hạn project, hãy xem Cách tính phí.

Sau khi bạn thực hiện thành công 7 bước trên, project sẽ được khôi phục với thông tin chu kỳ lưu trữ mới và được cập nhật trên thông tin chung của project mà bạn chọn.

Khi project bị đưa vào Thùng rác bạn sẽ không thể tải lên/ tải xuống hoặc thực hiện các hành động tới object được nữa. Chúng tôi khuyến cáo bạn hãy gia hạn hoặc sao lưu toàn bộ dữ liệu trong project trước ngày hết hạn.

Last updated