S3 SDK

Tổng quan

Sản phẩm vStorage của VNG Cloud cung cấp bộ S3 SDK hỗ trợ cho việc tích hợp các ứng dụng phần mềm của bạn dễ dàng hơn với vStorage. S3 SDK đơn giản hóa các tác vụ lập trình của bạn bằng cách đóng gói S3 REST APIs thành các tính năng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Bộ công cụ phát triển phần mềm S3 SDK có sẵn cho nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến. Mỗi SDK cung cấp một tập tính năng, mã nguồn mẫu và tài liệu hướng dẫn giúp nhà phát triển xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ ưa thích của mình dễ dàng hơn.

Để giúp bạn có thể cài đặt và cấu hình nhanh chóng công cụ người dùng này, chúng tôi cung cấp một tính năng tích hợp thông qua vStorage Portal. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin Region, Project, thông tin chứng thực (vStorage credentials) chính xác và sau đó tải xuống tệp tin cấu hình (configuration file) cho S3 SDK về là có thể sử dụng để tệp tin cấu hình này để truy cập đến tài nguyên của bạn trên dịch vụ lưu trữ vStorage. Chi tiết tham khảo tại Tích hợp công cụ S3 SDK với vStorage. Sau khi đã truy cập được các tài nguyên (project, container, object, v.v.) của bạn trên dịch vụ vStorage, để làm việc với các tài nguyên này sử dụng công cụ S3 SDK, bạn có thể tham khảo thêm các tình huống (use case) sử dụng hay tính năng của S3 SDK để làm việc với tài nguyên vStorage. Chi tiết tham khảo tại Sử dụng công cụ S3 SDK.


Chủ đề

  • Tích hợp công cụ S3 SDK với vStorage

  • Sử dụng công cụ S3 SDK

Last updated