Release Clouding searching

1. Thông tin release

Tên sản phẩm

vStorage

Tên release

Cloudian Searching

Ngày release

Oct 2022

Phiên bản release

Cloudian Searching v 1.0.0

2. Tính năng release

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Allow users to search objects uploaded to

  • Cloudian by object metadata (object names, tags, metadata)

  • Tính năng này hỗ trợ searching các objects trên các sản phẩm Cloudian triển khai tại VNG Cloud.

New

2

  • Allow users to take action (delete, view versions, download)

  • from searched objects on the Cloudian Searching

  • Tính năng này hỗ trợ delete, view versions, download các objects trên các sản phẩm Cloudian triển khai tại VNG Cloud.

New

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

Last updated