Làm việc với POC project

Khi bạn là người dùng trên hệ thống vStorage, mặc định bạn sẽ không thể thực hiện POC project. POC là chương trình giúp khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ thông qua giá trị (bằng credit trong ví POC) được VNG Cloud cung cấp cho khách hàng. Thông thường, ví POC sẽ được cấp thông qua các chương trình khuyến mãi, các chương trình chiến dịch quảng bá của VNG Cloud. Qua đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm tạo một số dịch vụ nhất định trong khoảng thời gian quy định. Để thực hiện POC project, bạn hãy liên hệ với nhân viên Sale hoặc nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho bạn hoặc mở một ticket support trên hệ thống của chúng tôi. Ví POC được cấp có giá trị nhất định được dùng trong khoảng thời gian quy định tùy theo chính sách của công ty. Hết thời gian hiệu lực, bạn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn sử dụng ví POC hoặc trả thêm chi phí để duy trì dịch vụ.

Sau khi chúng tôi xác nhận đã cung cấp ví POC cho tài khoản của bạn, để sử dụng ví POC hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

Khởi tạo project sử dụng số dư ví POC

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn region bạn muốn lưu trữ dữ liệu.

Chọn một region gần bạn để giảm thiểu độ trễ và chi phí cũng như giải quyết các yêu cầu về quy định. Các object được lưu trữ trong một region sẽ không bao giờ rời khỏi region đó trừ khi bạn chuyển chúng sang một region khác. Để biết danh sách các region của vStorage, hãy xem Hạn mức tài nguyên.

3. Chọn Tạo một project.

Màn hình Tạo mới project được hiển thị.

4. Trong Tên project, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho project của bạn.

Sau khi tạo project, bạn không thể thay đổi tên của project. Để biết thêm thông tin về cách đặt tên project, hãy xem Phạm vi giới hạn project.

5. Chọn Project type (gói lưu trữ) theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn 3 gói lưu trữ Gold, Silver, Archive phù hợp với các nhu cầu lưu trữ dữ liệu khác nhau của bạn. Để biết thêm thông tin về các gói lưu trữ chúng tôi đang cung cấp, hãy xem Cách tính phí.

6. Chọn Quota lưu trữ theo nhu cầu của bạn.

Quota là kích thước gói lưu trữ tối đa bạn có thể tạo. Đối với mỗi gói lưu trữ, chúng tôi đã cung cấp 1 kích thước tối thiểu và tối đa để bạn có thể lựa chọn thay đổi dựa trên nhu cầu thực tế.

7. Tắt chọn Bật gia hạn tự động. Lúc này chúng tôi hiển thị lựa chọn PoC.

8. Chọn PoC.

9. Chọn Tạo một project.

10. Chọn Checkout PoC sau khi kiểm tra thông tin giỏ hàng.

Sau khi bạn hoàn thành 10 bước được mô tả bên trên, project của bạn đã được tạo thông qua phương thức thanh toán là ví POC. Project này có tiền tố là [POC]. Mặc định project này sẽ có ngày bắt đầu là thời gian tạo project và ngày kết thúc là thời gian hết hạn sử dụng ví POC mà bạn được cung cấp.

Thời gian sử dụng tài nguyên POC mặc định trùng với thời gian kết thúc ví POC. Chúng tôi chỉ hỗ trợ bạn sử dụng ví POC để thanh toán tài nguyên POC. Đối với tài nguyên POC, cách tính giá sử dụng tài nguyên POC tương tự như tài nguyên thường. Chi tiết tham khảo thêm tại Cách tính phí.

Gia hạn project sử dụng ví POC

Sau khi bạn khởi tạo một project sử dụng ví POC, lúc này bạn có thể tiếp tục gia hạn sử dụng project cũng bằng cách sử dụng ví Poc. Chi tiết hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

3. Bạn có thể gia hạn project sử dụng ví POC nếu bạn đã gia hạn thời gian sử dụng ví POC. Sau khi bạn gia hạn thời gian sử dụng ví POC thì thời gian bạn có thể gia hạn project là quãng thời gian từ ngày kết thúc hiện tại tới ngày hết hạn mới của ví POC. Để tăng thời gian sử dụng ví POC, bạn hãy liên hệ với nhân viên Sale hoặc nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho bạn hoặc mở một ticket support trên hệ thống của chúng tôi. Chọn Gia hạn.

4. Chọn Checkout PoC.

Sau khi bạn hoàn thành 4 bước được mô tả bên trên, project của bạn đã được gia hạn thông qua phương thức thanh toán là ví POC.

Quy trình và phương thức tính giá tương tự như khi gia hạn project thông thường. Chi tiết tham khảo thêm tại Cách tính phí.

Xóa project sử dụng ví POC

Sau khi bạn khởi tạo một project sử dụng ví POC, lúc này nếu bạn không có nhu cầu sử dụng project này, bạn có thể thực hiện xóa chúng theo hướng dẫn tại Xóa project.

Lúc này project bị xóa sẽ nằm trong Thùng rác, bạn có thể:

  • Xóa hoàn toàn project khỏi vStorage bằng cách chọn Xóa.

  • Khôi phục lại project sử dụng ví POC theo hướng dẫn ngay bên dưới.

Khôi phục project sử dụng ví POC

Bạn có thể khôi phục project sau khi xóa theo hướng dẫn bên trên bằng cách:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn menu Thùng rác.

4. Bạn có thể gia hạn project sử dụng ví POC với khoảng thời gian gia hạn tính từ ngày thực hiện xóa project tới ngày kết thúc thời gian sử dụng ví POC. Để tăng thời gian sử dụng ví POC, bạn hãy liên hệ với nhân viên Sale hoặc nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho bạn hoặc mở một ticket support trên hệ thống của chúng tôi. Chọn Khôi phục.

5. Chọn Checkout PoC.

Sau khi bạn hoàn thành 5 bước được mô tả bên trên, project của bạn đã được khôi phục thông qua phương thức thanh toán là ví POC.

Quy trình và phương thức tính giá tương tự như khi khôi phục project thông thường. Chi tiết tham khảo thêm tại Cách tính phí.

Dừng POC trước thời hạn

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

3. Chọn Dừng POC.

Sau khi bạn thực hiện dừng POC thành công thì project của bạn sẽ được chuyển thành loại tài nguyên trả trước và được chuyển vào Thùng rác.

  • Nếu bạn thực sự không có nhu cầu sử dụng project này nữa thì bạn có thể thực hiện xóa hoàn toàn project khỏi hệ thống của chúng tôi theo hướng dẫn tại Xóa project.

  • Nếu bạn muốn khôi phục project vừa xóa này để tiếp tục sử dụng, hãy làm theo hướng dẫn Khôi phục project. Khi khôi phục project vừa được dừng POC, bạn cần chọn lại chu kỳ gia hạn mới và thực hiện thanh toán tiền thật của bạn (số dư ví credit, ví Momo, ví Zalopay,...).

  • Bạn cũng không thể bật sử dụng POC sau khi đã thực hiện Dừng POC. Nếu bạn có vướng mắc lúc này, hãy liên hệ với nhân viên Sale hoặc nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho bạn hoặc mở một ticket support trên hệ thống của chúng tôi.

Hết thời hạn thực hiện POC

Tại thời điểm hết hạn sử dụng ví POC, chúng tôi sẽ:

  • Dừng POC đối với tất cả tài nguyên POC đang sử dụng. Quy trình xử lý tương tự như khi bạn chủ động dừng POC trên tài nguyên.

  • Tắt ví POC: bạn sẽ không được phép sử dụng tài nguyên dưới hình thức POC cho đến khi ví POC được bật trở lại.

Last updated