Security (Bảo mật)

VNG Cloud có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của hạ tầng vật lý cũng như hạ tầng ảo hóa đang cung cấp cho các dịch vụ của VNG Cloud. Ngoài ra VNG cũng cung cấp các dịch vụ cho phép khách hàng tự triển khai các chức năng bảo mật cho hệ thống của khách hàng đặt tại VNG Cloud.

Bảo mật trong Dịch vụ Cơ sở dữ liệu (DBaaS) rất quan trọng để bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn. Do đó, VNG Cloud đảm bảo cung cấp một môi trường an toàn thông qua các yếu tố sau:

  1. Kiểm Soát Truy Cập: Triển khai các cơ chế kiểm soát truy cập và xác thực mạnh mẽ để hạn chế truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu. Sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và các phương pháp xác thực mạnh để quản lý quyền người dùng một cách hiệu quả.

  2. Mã Hóa: Sử dụng các kỹ thuật mã hóa, như giao thức SSL/TLS, để mã hóa dữ liệu khi truyền và khi lưu trữ. Mã hóa thông tin nhạy cảm để ngăn chặn truy cập trái phép ngay cả khi dữ liệu bị rò rỉ.

  3. Sao Lưu Định Kỳ: Thực hiện sao lưu định kỳ của cơ sở dữ liệu để giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu do các sự cố bảo mật có thể xảy ra. Duy trì bản sao dự phòng để đảm bảo khả năng phục hồi dữ liệu trong trường hợp khẩn cấp.

  4. Cập Nhật Phiên Bản Mới: Luôn cập nhật các phiên bản phát hành mới nhất được cung cấp bởi nhà cung cấp DBaaS. Các phiên bản phát hành mới sẽ là các phiên bản nâng cấp hơn về cả tính năng và bảo mật, khả năng khắc phục các lỗ hổng bảo mật tốt hơn

  5. Giám Sát và Kiểm Tra: Triển khai các công cụ giám sát và kiểm tra toàn diện để theo dõi các hoạt động của cơ sở dữ liệu, phát hiện bất thường và phát hiện sớm các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

  6. Tuân Thủ và Quy Định: Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành về bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu. Tuân theo các phương pháp tốt nhất và tiêu chuẩn ngành để duy trì an ninh và bí mật của dữ liệu.

Bằng việc ưu tiên những biện pháp bảo mật này, quý khách hàng có thể nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ của Dịch vụ Cơ sở dữ liệu và đảm bảo an toàn cho dữ liệu quý báu của mình. VNG Cloud cũng khuyến nghi quý khách hàng nên có sự chủ động và kịp thời trong việc kiểm tra tính bảo mật và an toàn trên các dịch vụ/tài nguyên đang sử dụng tại VNG Cloud.

Last updated