Làm việc với trial project

Khi bạn là người dùng mới trên hệ thống vStorage, mặc định chúng tôi sẽ tắt tính năng Khởi tạo trial project. Để bật tính năng Khởi tạo trial project, bạn hãy liên hệ với nhân viên Sale hoặc nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho bạn hoặc mở một ticket support trên hệ thống của chúng tôi. Trial project được chúng tôi định nghĩa là project mà bạn có thể khởi tạo mà không cần thanh toán trực tiếp. Bạn có thể trải nghiệm sử dụng trial project trong vòng 7 ngày, trial project này sẽ có đầy đủ tính năng như một project bình thường.

Sau khi chúng tôi xác nhận tài khoản của bạn đã được bật trial, để khởi tạo trial project hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

2. Chọn region bạn muốn lưu trữ dữ liệu.

Chọn một region gần bạn để giảm thiểu độ trễ và chi phí cũng như giải quyết các yêu cầu về quy định. Các object được lưu trữ trong một region sẽ không bao giờ rời khỏi region đó trừ khi bạn chuyển chúng sang một region khác. Để biết danh sách các region của vStorage, hãy xem Hạn mức tài nguyên.

3. Chọn Tạo một project.

Màn hình Tạo mới project được hiển thị.

4. Trong Tên project, hãy nhập tên tuân thủ theo quy định của chúng tôi cho project của bạn.

Sau khi tạo project, bạn không thể thay đổi tên của project. Để biết thêm thông tin về cách đặt tên project, hãy xem Phạm vi giới hạn project.

5. Chọn Project type (gói lưu trữ) theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn 3 gói lưu trữ Gold, Silver, Archive phù hợp với các nhu cầu lưu trữ dữ liệu khác nhau của bạn. Để biết thêm thông tin về các gói lưu trữ chúng tôi đang cung cấp, hãy xem Cách tính phí.

6. Chọn Quota lưu trữ theo nhu cầu của bạn.

Quota là kích thước gói lưu trữ tối đa bạn có thể tạo. Đối với mỗi gói lưu trữ, chúng tôi đã cung cấp 1 kích thước tối thiểu và tối đa để bạn có thể lựa chọn thay đổi dựa trên nhu cầu thực tế.

7. Chọn Tạo một project.

Sau khi bạn hoàn thành 7 bước được mô tả bên trên, trial project đã được tạo. Bạn có thể khởi tạo tối đa một trial project trên một tài khoản VNG Cloud. Chúng tôi thể hiện rõ ràng thông tin số ngày còn lại bạn có thể sử dụng project trên danh sách project mà bạn có.

Sau 7 ngày sử dụng trial project, nếu bạn không thực hiện chuyển trial project này về project thông thường thì chúng tôi sẽ xóa hoàn toàn trial project của bạn khỏi hệ thống. Trong 7 ngày sử dụng trial project, bạn có thể chuyển trial project này về project thông thường của bạn theo hướng dẫn bên dưới.

Last updated