Tổng quan project

Để tải dữ liệu của bạn (ảnh, video, tài liệu, v.v.) lên vStorage, trước tiên bạn phải tạo project ở một trong các region mà chúng tôi cung cấp. Sau khi một project được tạo, tên của project đó không thể được sử dụng bởi cùng một tài khoản VNG Cloud trong hoặc ngoài một region cho đến khi project đó bị xóa. Chúng tôi khuyến khích tên dự án hoặc sản phẩm của doanh nghiệp bạn được sử dụng như tên của project lưu trữ trong vStorage. Để biết nguyên tắc đặt tên project, hãy xem Phạm vi giới hạn project.

Project là nơi chứa các container trong vStorage. Bạn có thể có tối đa 10 project tại mỗi region trong tài khoản của mình. Mỗi project có bao gồm một nhóm người dùng và một gói lưu trữ. Nếu nhu cầu lưu trữ của bạn lớn hơn 10 project, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn tăng số lượng project này. Để yêu cầu tăng, hãy truy cập Hạn mức tài nguyên và làm theo hướng dẫn.

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ region tại các khu vực địa lý Hà Nội, Hồ Chí Minh. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một region đặc biệt nếu nhu cầu của bạn vượt qua 2 region này. Để tối ưu hóa độ trễ, giảm thiểu chi phí hoặc giải quyết các yêu cầu theo quy định, hãy chọn bất kỳ region nào gần với bạn về mặt địa lý. Ví dụ: nếu bạn cư trú ở Hà Nội, bạn có thể thấy thuận lợi khi tạo project ở region HN01.

Về mặt triển khai, các project, container, object là tài nguyên của vStorage và chúng tôi cũng cung cấp API để bạn quản lý chúng. Ví dụ: bạn có thể tạo một project, container và tải các object lên bằng cách sử dụng API. Bạn cũng có thể sử dụng giao diện quản trị mà chúng tôi cung cấp hoặc các 3rd party softwares để thực hiện các thao tác này.

Phần này mô tả cách làm việc với các project. Để biết thông tin về cách làm việc với các project, hãy xem Làm việc với project.

Last updated