Thêm tính năng tìm kiếm thông qua wildcard, regex cho chức năng search và lifecycle expiration

1. Thông tin cập nhật

Tên sản phẩm

vStorage

Tên sản phẩm

vStorage portal

Tên cập nhật

Thêm tính năng tìm kiếm thông qua wildcard, regex cho chức năng search và lifecycle expiration

Ngày cập nhật

Nov, 06th 2023

Phiên bản cập nhật

Version 1.0.6

2. Tính năng cập nhật

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Tính năng Search object: hỗ trợ người dùng tìm kiếm (search) object thông qua wildcard và regex. Kết quả object được tìm kiếm hiển thị theo thứ tự Alphabet.

  • Tính năng hiện tại chỉ hỗ trợ sử dụng trên vStorage Portal.

New

2

  • Tính năng Lifecycle expiration: hỗ trợ người dùng lọc (filter) các object muốn thực hiện thiết lập lifecycle thông qua wildcard và regex.

  • Tính năng hiện tại chỉ hỗ trợ sử dụng trên vStorage Portal.

New

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

3. Hướng dẫn sử dụng

Last updated