Xóa project

Bạn đã khởi tạo một project với gói lưu trữ phù hợp. Hiện tại nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi, bạn không có nhu cầu sử dụng project đã tạo. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xóa project để tối ưu chi phí.

Để xóa một project, bạn có thể:

Sử dụng vStorage Portal

1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn.

3. Nhập chuỗi ký tự delete me và chọn Xóa.

Sau khi bạn bạn thực hiện xóa project thì project bị xóa sẽ biến mất khỏi danh sách project của bạn. Lúc này project bị xóa sẽ nằm trong Thùng rác, project bị xóa của bạn sẽ được lưu trữ tại Thùng rác trong vòng 7 ngày mà không mất phí. Trong 7 ngày này bạn có thể khôi phục lại project bị xóa. Để khôi phục, hãy xem Khôi phục project. Nếu sau 7 ngày mà bạn không thực hiện khôi phục project thì project cùng các dữ liệu bên trong sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống và không thể khôi phục lại được nữa.

Khi bạn thực hiện xóa project trước thời hạn lưu trữ ban đầu, chúng tôi sẽ thực hiện bồi hoàn cho bạn cũng như khi bạn khôi phục project, chúng tôi cũng sẽ tính phí khôi phục. Chi tiết cách vStorage tính phí bồi hoàn và khôi phục project, hãy xem Cách tính phí.

Do hành động xóa project tiềm ẩn nhiều rủi ro nên chúng tôi khuyến cáo bạn hãy xem xét cẩn thận cũng như tạo một phiên bản dự phòng của project trước khi thực hiện xóa.

Last updated