Release Object pattern expiration

1. Thông tin release

Tên sản phẩm

vStorage

Tên release

Update object pattern expiration

Ngày release

Nov 2022

Phiên bản release

vos-pattern-expiration-v1.0.2

2. Tính năng release

STT

Tính năng

Phạm vi & giới hạn

Loại

Giá trị mang lại

1

  • Allow users to search objects uploaded to

  • Cloudian by object metadata (object names, tags, metadata)

  • Tính năng này cho phép người dùng thiết lập các rules để xóa objects thỏa mãn các tiêu chí sau:

    • Object prefix

    • Thời gian xóa các objects

New

Ghi chú:

  • New: tính năng mới

  • Enhancement: nâng cấp tính năng đang có sẵn

  • Fixed Bugs: sửa lỗi tính năng

Last updated