Bước 1: Tạo project đầu tiên

Bắt đầu sử dụng dịch vụ, bạn cần tạo một project. Một Project là một thuật ngữ trên vStorage thể hiện một gói lưu trữ với dung tích cụ thể mà bạn thực hiện mua sắm trên VNG Cloud. Tại một thời điểm bạn có thể sở hữu một hoặc nhiều Project song song và sử dụng chúng như một cách tổ chức tài nguyên cho các nhóm hay phòng ban sử dụng với mục đích khác nhau.

Thực hiện tạo project theo các bước bên dưới:

  1. Đăng nhập vào https://vstorage.console.vngcloud.vn. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại đây.

  2. Chọn Region lưu trữ dữ liệu.

  3. Chọn Tạo một Project.

  4. Nhập Tên Project và chọn Project type (gói) lưu trữ phù hợp theo nhu cầu.

  5. Chọn Quota (dung lượng lưu trữ) mà bạn mong muốn.

  6. Thực hiện các bước Thanh toán giỏ hàng và Project được khởi tạo.

Nhằm thuận tiện cho quá trình sử dụng, chúng tôi khuyến khích tên dự án hoặc sản phẩm của doanh nghiệp bạn được sử dụng như tên của Project lưu trữ trong dịch vụ vStorage.

Bên cạnh đó chúng tôi đang hỗ trợ 3 gói lưu trữ có sẵn bao gồm:

  • Gold: gói lưu trữ phù hợp với nhu cầu lưu trữ media, làm original cho CDN, có lượng lớn người truy cập.

  • Silver: gói lưu trữ phù hợp với nhu cầu lưu trữ backup, các dữ liệu không có lượng truy cập quá lớn.

  • Archive: gói lưu trữ phù hợp với nhu cầu lưu trữ lâu dài, tối thiểu 6 tháng, ít sử dụng.

Cách tính chi phí lưu trữ cho mỗi project được chúng tôi công khai trên trang chủ của VNG Cloud, hãy xem tại Cách tính phí.

Video hướng dẫn:

Last updated